Відшкодування моральної шкоди


Відшкодування моральної шкоди – це досить екзотичне для нашої країни явище, але статистика свідчить, що люди все частіше вдаються до даної процедури. Конституція України гарантує громадянам недоторканність прав і свобод, життя і гідності, а також право на відшкодування моральної шкоди. У той же час через недостатній розвиток даного інституту права, рішення у подібних справах часто приймаються інтуїтивно, на підставі загальноприйнятих суспільних цінностей і стереотипів.


Поняття моральної шкоди

Згідно із законодавством України моральну шкоду – це нематеріальні втрати особи внаслідок заподіяння йому моральних, фізичних страждань або інших форм шкоди від неправомірних дій або бездіяльності інших осіб.

Поняття моральної шкоди включає:

 • Навмисне приниження честі, гідності або репутації особи в ділових колах;
 • Душевні страждання через шкоди здоров’ю;
 • Шкода, завдана порушенням права власності особи;
 • Порушення всіх видів цивільних прав, в тому числі і споживчих;
 • Моральна шкода в наслідок перебування під незаконним слідством чи судом;
 • Страждання від неможливості ведення нормального суспільного життя і взаємин з людьми через неправомірні дії;
 • Страждання від знищення власності особи;
 • Інші негативні наслідки незаконних дій.

Визначення розміру моральної шкоди

Щоб розрахувати завдану шкоду, проводиться експертиза. Але в деяких випадках розмір шкоди визначається судом. Для розрахунку беруться за основу такі чинники:

 • Характер незаконних дій і ступінь, завданих моральних і фізичних страждань;
 • Втрата особою здібностей або обмеження в можливості їх застосування;
 • Ступінь провини злочинця, за умови, що вина – підстава для відшкодування моральної шкоди;
 • Інші обставини, що мають високу значимість.

Для правильного визначення розміру відшкодування моральної шкоди, експерт-психолог повинен володіти спеціальними навичками і знаннями, які гарантують об’єктивну оцінку розміру компенсації з урахуванням суб’єктивних властивостей особистості потерпілого. Метою експертизи, є виявлення індивідуально-психологічних властивостей особи і його емоційних реакцій під вплив життєвих обставин.

Варто зазначити що внаслідок недостатньої практики у справах відшкодування моральної шкоди, Українські суди не завжди можуть адекватно і правильно визначити зашкодь розмір компенсації. Є випадки, коли при однаковому ступені втрати працездатності, різними судами були призначені різні суми матеріального відшкодування.


Складання позову на відшкодування моральної шкоди

Складання позову варто приділити особливу увагу, так як від цього залежить успішність всієї справи. У документі повинні бути чітко сформульовані вимоги до відповідача і пред’явлені докази його провини. До того ж необхідно надати всі можливі письмові підтвердження нанесення фізичних і душевних страждань. Це можуть бути: довідки з лікарні, рентгенівські знімки, протоколи та інші документи.

У позові на відшкодування моральної шкоди, має бути зазначено:

 • Назва судової установи, в яке подається заява;
 • ПІБ позивача, його адреса і контакти;
 • ПІБ відповідача;
 • Опис протиправних дій і шкоди, завданої позивачеві;
 • Докази і факти отримання збитку;
 • Якщо позов підлягає оцінці – його оціночна вартість;
 • Перелік пакета документів.

Завантажити зразок позову можна тут. Все ж варто відзначити, що краще не покладатися тільки на свої сили при складанні позову. Для успішного результату заходи має сенс проконсультуватися з досвідченим юристом.


Повернутись до тексту у статті:


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.