Довідкова інформація

На цій сторінці можна скачати останні Кодекси Законів України. Тут зібрані кодекси з усіма останніми доповненнями та змінами в усіх галузях права. Щоб завантажити необхідний файл у форматі (.doc) потрібно натиснути на посилання під описом.

Сімейний Кодекс України

Це головний кодифікований нормативно-правовий акт, створений для регулювання сімейних відносин на території України, метою якого є зміцнення та розвиток громадського інституту шлюбу і сім’ї, а також визначення особистих майнових і немайнових прав та обов’язків батьків, усиновителів, дітей та інших членів сім’ї родичів.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Сімейний Кодекс України

Кримінальний Кодекс України

Кримінальний Кодекс України регулює правові відносини виникають в результаті здійснення суб’єктом неправомірних і караних законом дій. Зокрема, він встановлює обсяг кримінальної відповідальності і має на меті забезпечити охорону прав і свобод людини і громадянина, власності та навколишнього середовища, гарантує безпеку і порядок у суспільстві, а також попереджає злочину і посягання на Конституційний лад України.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кримінальний Кодекс України

Кодекс Газотранспортній системи України

Кодекс діє на всі суб’єкти, що мають відношення до ринку природного газу України і регулює систему функціонування газотранспортної галузі. Він регламентує правову, технічну, організаційну та економічну основу газотранспортної сфери.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Газотранспортний Кодекс України

Кодекс Громадянської Захисту України

Кодекс цивільного захисту регламентує функцію государсва щодо захисту населення, території, навколишнього середовища і матеріальних цінностей від надзвичайних ситуацій.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кодекс Громадянської Захисту України

Митний Кодекс України

Це кодекс, створений для регулювання руху товарів через кордон. Цей кодифікований нормативно-правовий акт є основою правового, організаційного та економічного регламентування митниці. Головна його мета – це захист економічного суверенітету та забезпечення економічної безпеки країни.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Митний Кодекс України

Податковий Кодекс України

Податковим кодексом регулюються податкові відносини між державою і фізичними та юридичними особами. За допомогою нього визначається кількість, терміни і порядок збору податків, а також компетенцію контролюючих органів і відповідальність за порушення.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Податковий Кодекс України

Бюджетний Кодекс України

Цим кодексом регламентується система формування бюджету і його структури, а також міжбюджетні взаємини і покарання за порушення законів Бюджетного Кодексу України.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Бюджетний Кодекс України

Кримінально-процесуальний кодекс України

Цей нормативно-правовий акт відповідає за регламентацію порядку притягнення до відповідальності за кримінальні злочини в Україні.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кримінально-процесуальний кодекс України

Повітряний Кодекс України

Діяльність усіх суб’єктів, які користуються повітряним простором регулюється цим нормативно-правовим документом. Його головна мета – задоволення інтересів населення та гарантування безпеки в повітрі.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Повітряний Кодекс України

Водний Кодекс України

Головним завданням цього нормативно-правового акта, є організація водно-екологічного правопорядку і безпеки в сфері водної екології для громадян України.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Водний Кодекс України

Цивільний процесуальний Кодекс України

Це основний документальне джерело для регулювання відносин у судах загальної юрисдикції України.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Цивільний процесуальний Кодекс

Господарський процесуальний Кодекс України

Цим нормативно-правовим актом регулюються відносини між чітко обмеженим колом осіб, участвуещіх в справі і судочинстві.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Господарський процесуальний Кодекс

Господарський Кодекс України

За допомогою цього кодексу відбувається правове регулювання господарської активності, заснованої на різноманітності господарських суб’єктів з різною формою власності.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Господарський Кодекс України

Земельний Кодекс України

Цим документом регулюються правові відносини в області землеволодіння громадянами, юридичними особами, територіальними громадами та державами.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Земельний Кодекс України

Житловий Кодекс України

Житловий Кодекс створений для регламентації житлових взаємин і забезпечення гарантованого Конституцією житлового права населення.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Житловий Кодекс України

Кодекс законів про працю України

Цей нормативний акт гарантує працівникам можливість використовувати їх здатність до праці на власний розсуд і регулює трудові відносини.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кодекс законів про працю України

Кодекс Адміністративного Судочинства України

Цим документом регулюється порядок звернення до адміністративного суду і правила реалізації судочинства, а також повноваження та юрисдикцію суддів.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кодекс Адміністративного Судочинства України

Кодекс про надра України

Головною метою даного нормативного документа є, регуляція взаємовідносин, що забезпечують раціональне використання гірських ресурсів і корисних копалин.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кодекс про надра України

Кодекс торговельного мореплавства України

Складений спеціально для регулювання торговельного мореплавства цей кодекс, об’єднує в собі регламентацію всіх сфер діяльності пов’язаної з мореплавством.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кодекс торговельного мореплавства України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Цей правовий документ регламентує порядок притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також визначає повний список можливих правопорушень.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кодекс України про адміністративні правопорушення

Лісовий Кодекс України

Одночасно з регулюванням взаємин, пов’язаних з лісами, Лісовий Кодекс ставить перед собою завдання підвищити ефективність охорони і відновлення лісів, забезпечити держава необхідними ресурсами і збільшити їх корисні властивості.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Кримінально-виконавчий Кодекс України

Кримінально-виконавчий Кодекс України

Цей нормативно-правовий акт, є джерелом виконання кримінальних покарань і регламентаційною документом взаємин, що виникають на грунті цього.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Скачать Уголовно-исполнительный Кодекс Украины

Цивільний Кодекс України

Для регулювання цивільних правових відносин був створений Цивільний кодекс, який має пріоритетність в порівнянні з іншими правовими актами цієї сфери права.

Для скачування документа натисніть на посилання нижче:

Завантажити Цивільний Кодекс України

Конституція України

Для скачування документа в форматі (.pdf) натисніть на посилання нижче:

Завантажити Конституція України